Protokoll 2016/17:87 Tisdagen den 28 mars

Riksdagens protokoll 2016/17:87

§ 1  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Crister Spets som suppleant i konstitutionsutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i konstitutionsutskottet

Crister Spets (SD)

§ 2  Anmälan om ersättare för statsråd

Talmannen anmälde att Marie Olsson (S) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Peter Hultqvist (S) under tiden den 1 april 2017–24 september 2018.

§ 3  Meddelande om statsministerns frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 30 mars kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven (S).

§ 4  Meddelande om aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar

Talmannen meddelade att på begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.