Protokoll 2016/17:74 Fredagen den 24 februari

Riksdagens protokoll 2016/17:74

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 februari justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Johan Hultberg (M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 27 februari, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Roland Gustbée (M).

§ 3  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Aron Emilsson (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Cassandra Sundin som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Cassandra Sundin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida