Protokoll 2016/17:71 Tisdagen den 21 februari

Riksdagens protokoll 2016/17:71

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 31 januari justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Lars Beckman (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 15 februari 2017 sedan Margareta B Kjellin (M) avlidit.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 20 februari 2017

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Mattias Andersson

sekreterare

§ 3  Anmälan om ändrad partibeteckning

Från Anna Hagwall hade följande skrivelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida