Protokoll 2016/17:103 Tisdagen den 2 maj

Riksdagens protokoll 2016/17:103

§ 1  Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april

Herr talman! Europeiska rådet enades i lördags om riktlinjer för de kommande förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Inga ändringar gjordes i förslaget, så riktlinjerna kunde faktiskt klubbas på fem minuter. Jag har sällan sett en sådan beslutsamhet och enighet i Europeiska rådet. Detta är ett tecken på hur högt vi alla värderar vår union och att den håller samman och får ett bra resultat.

Jag uppskattar också att vi var sex partier i Sveriges riksdag som ställde sig bakom texten och upplägget inför detta möte. I så här viktiga frågor måste vi försöka hålla ihop. Nu är det bara Moderaterna och Sverigedemokraterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida