Protokoll 2015/16:98 Tisdagen den 26 april

Riksdagens protokoll 2015/16:98

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 5 och 6 april justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde

att Eva Wallin (KD) inträtt som ersättare för Roland Utbult (KD) under tiden för hans ledighet den 25 april–22 maj,

att Alexandra Anstrell (M)  skulle tjänstgöra som ersättare för Ida Drougge (M) under tiden för hennes ledighet den 1 augusti 2016–31 januari 2017 och

att Roland Gustbée (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Johan Hultberg (M) under tiden för hans ledighet den 12 september 2016–26 februari 2017.

§ 3  Anmälan om ersättare för statsråd

Tredje vice talmannen anmälde att Anna Vikström (S) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Mikael Damberg (S) under tiden för Azadeh Rojhan Gustafssons (S) ledighet den 14 augusti
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.