Riksdagens protokoll 2009/10:94 Onsdagen den 24 mars

Riksdagens protokoll 2009/10:94

Riksdagens protokoll

2009/10:94

Onsdagen den 24 mars

Kl. 09:00 - 21:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 mars. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Propositioner 
2009/10:115 till konstitutionsutskottet  
2009/10:128 till näringsutskottet  
2009/10:149 till utbildningsutskottet  
2009/10:152 till justitieutskottet  
2009/10:154 till socialförsäkringsutskottet  
2009/10:155 till miljö- och jordbruksutskottet  
2009/10:157 till utbildningsutskottet  
2009/10:158 till kulturutskottet  
2009/10:160 till försvarsutskottet  
2009/10:162 till civilutskottet  
2009/10:163 till näringsutskottet  
2009/10:164 till miljö- och jordbruksutskottet  
2009/10:165 till utbildningsutskottet  
2009/10:170 till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.