Riksdagens protokoll 2005/06:111 Onsdagen den 26 april

Riksdagens protokoll 2005/06:111

Riksdagens protokoll

2005/06:111

Onsdagen den 26 april

Kl. 09:00 - 20:51

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 20 april. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen anmälde att Hans Regner avsagt sig uppdraget som ledamot i Nämnden för lön till riksrevisorerna. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Val av ny ledamot i Nämnden för lön till riksrevisorerna

Följande skrivelse hade inkommit: 

Riksdagen 

Hans Regner har anhållit om att bli entledigad från uppdraget som ledamot i Nämnden för lön till riksrevisorerna med omedelbar verkan,
bilaga


Riksdagen beslutade den 4 december 2002 om inrättande av Nämnden för lön till riksrevisorerna. Nämnden skall bestå av ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.