Riksdagens protokoll 2005/06:36 Onsdagen den 23 november

Riksdagens protokoll 2005/06:36

Riksdagens protokoll

2005/06:36

Onsdagen den 23 november

Kl. 09:00 - 15:25

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 november. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:102

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:102 av Lars-Ivar Ericson (c) 

Framtiden i Östra Göinge 

Interpellationen kommer att besvaras 9 december 2005. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor. 

Stockholm den 21 november 2005 
Näringsdepartementet 
Thomas Östros 
Enligt uppdrag 

Fredrik Ahlén

Departementsråd 

Interpellation 2005/06:116

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:116 av Camilla Sköld Jansson (v) 

Meddelarfrihet för alla anställda 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida