Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid

Proposition 2012/13:17

Regeringens proposition 2012/13:17

Utsläppsrätter och geologisk lagring av

Prop.

koldioxid

2012/13:17

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Ändringen innebär att skyldigheten att överlämna utsläppsrätter inte gäller om en kontrollör har verifierat att utsläpp är avskilda och transporterade för lagring till en anläggning för geologisk lagring av koldioxid.

Det föreslås också två ändringar i 6 kap. miljöbalken för att tydliggöra genomförandet av EU:s direktiv om miljöbedömningar av planer och program. Den ena ändringen innebär att det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-04 Bordläggning: 2012-10-04 Hänvisning: 2012-10-15 Motionstid slutar: 2012-10-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)