Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål

Proposition 2017/18:67

Regeringens proposition 2017/18:67

Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt

Prop.

delgivningssätt för snabbare handläggning av

2017/18:67

brottmål

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 december 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar i denna proposition förslag om ett nytt delgivningssätt – tillgänglighetsdelgivning. Förslaget syftar till att skapa en effektivare handläggning av brottmål och snabbare lagföring av brott. Delgivningssättet innebär att delgivning sker genom att stämning och andra handlingar i ett brottmål hålls tillgängliga vid tingsrätten från en i förväg bestämd tidpunkt. Den misstänkte ska vid ett personligt sammanträffande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-01-09 Bordlagd: 2018-01-16 Hänvisad: 2018-01-17 Motionstid slutar: 2018-01-31
Förslagspunkter (1)