Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

Proposition 1996/97:25

Regeringens proposition

1996/97:25

Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

Prop.

1996/97:25

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 september 1996

På regeringens vägnar

Lena Hjelm-Wallén

Pierre Schori

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den svenska migrationspolitiken bör ses som en helhet, som omfattar
flykting-, invandrings-, invandrar- och återvändandepolitik samt innefattas i
utrikes-, säkerhets-, handels- och biståndspolitiken. Migrationspolitiken
skall vara human, tydlig och konsekvent. Den skall bygga på respekt för
mänskliga rättigheter, internationell solidaritet och förutsättningarna i
Sverige. Det svenska medlemskapet i EU innebär förutom nya åtaganden
också ett ansvar att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-09-24 Bordläggning: 1996-09-26 Hänvisning: 1996-09-27 Motionstid slutar: 1996-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (26)