Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

Proposition 2017/18:26

Regeringens proposition 2017/18:26

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff

Prop.

för de grova brotten

2017/18:26

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 oktober 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den illegala förekomsten och användandet av explosiva varor, främst handgranater, har ökat de senaste åren. Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen använts har också ökat. För att motverka den utvecklingen föreslår regeringen därför att

straffskalorna för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ändras från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-10-11 Bordlagd: 2017-10-11 Hänvisad: 2017-10-12 Motionstid slutar: 2017-10-26
Förslagspunkter (2)