om legitimation för vissa kiropraktorer, m.m.

Proposition 1988/89:96

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:96

om legitimation för vissa kiropraktorer, m.m.

Prop. 1988/89:96

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet
den 16 februari 1989 för de åtgärder och de ändamål som framgår av
föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

Kjell-Olof Feldt

Sven Hulterström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att vissa kiropraktorer skall kunna få legitimation för
yrket. Som villkor för legitimation skall gälla examen som Doctor of Chi-ropractic
vid godkänd utländsk högskola eller motsvarande utbildning. Som ytterligare
villkor för legitimation skall gälla all sökanden har fullgjort prak­tisk
tjänstgöring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1989-03-06 Bordläggning: 1989-03-07 Hänvisning: 1989-03-08 Motionstid slutar: 1989-03-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (18)