Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

om invandrings- och flyktingpolitiken

Proposition 1983/84:144

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:144

Regeringens proposition

1983/84:144

om
invandrings- och flyktingpolitiken;

beslutad
den 22 mars 1984.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har upptagils i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag för de åtgärder och del ändamål som framgår
av föredragandens hemslällan.


regeringens vägnar OLOF PALME

ANITA
GRADIN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
proposiiionen redovisas en översyn av gällande riktlinjer för flykting­politiken
och invandringspolitiken i stort. Översynen sker på grundval av betänkanden
från invandrarpolitiska kommittén (A 1980:4) och föranleder en rad ändringar i
utlänningslagen.

De
gmndläggande principerna för vår nuvarande flyktingpolitik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.