om invandrings- och flyktingpolitiken

Proposition 1983/84:144

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:144

Regeringens proposition

1983/84:144

om
invandrings- och flyktingpolitiken;

beslutad
den 22 mars 1984.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har upptagils i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag för de åtgärder och del ändamål som framgår
av föredragandens hemslällan.


regeringens vägnar OLOF PALME

ANITA
GRADIN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
proposiiionen redovisas en översyn av gällande riktlinjer för flykting­politiken
och invandringspolitiken i stort. Översynen sker på grundval av betänkanden
från invandrarpolitiska kommittén (A 1980:4) och föranleder en rad ändringar i
utlänningslagen.

De
gmndläggande principerna för vår nuvarande flyktingpolitik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida