Olika bostadsrättsfrågor

Proposition 2002/03:12

Olika bostadsrättsfrågor

Regeringens proposition 2002/03:12

Olika bostadsrättsfrågor

Prop.

2002/03:12

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 oktober 2002

Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i bostadsrättslagen.

Efter en utvärdering av reglerna som syftar till att förhindra före- komsten av ekonomiskt osunda bostadsföretag föreslås att ingen av de två intygsgivare som enligt lagen skall granska bl.a. den ekonomiska planen skall få ha någon koppling till det projekt som intyget avser. Vidare föreslås att de uppgifter som intygsgivningen skall avse preciseras i lagen. Dessutom föreslås en särskild bestämmelse om intygsgivarnas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-10-22 Bordläggning: 2002-10-30 Hänvisning: 2002-11-05 Motionstid slutar: 2002-11-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)