Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter

Proposition 1995/96:31

Regeringens proposition

1995/96:31

Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga

produkter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 oktober 1995

Ingvar Carlsson

Jan Nygren

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att Krigsmaterielinspektionen - som nu

finns inom Utrikesdepartementets handelsavdelning och är regeringens

beredningsorgan för ärenden om kontroll över tillverkning, export m.m. av

krigsmateriel - skall ombildas till en ny myndighet, Inspektionen för

strategiska produkter.

Den nya myndigheten skall pröva merparten av de ärenden om kontroll över

krigsmateriel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-10-27 Bordläggning: 1995-10-27 Hänvisning: 1995-11-06 Motionstid slutar: 1995-11-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)
Följdmotioner (12)