Höjd skatt på alkohol och tobak

Proposition 2021/22:245

Regeringens proposition 2021/22:245

Höjd skatt på alkohol och tobak

Prop.

2021/22:245

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 maj 2022

Magdalena Andersson

Max Elger (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslår regeringen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på
e-vätskor
och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

I propositionen föreslår regeringen också
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-05-31 Bordlagd: 2022-05-31 Hänvisad: 2022-06-01 Motionstid slutar: 2022-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (11)