En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Proposition 2006/07:63

2006/07:63

råd

men.

försvarsunderrättelseverksamhet

svarsunderrättelseverksamhetens inriktning.

regeringen

ten.

stämmer.

försvarsunderrättelseverksamhet.

telseverksamhet

sisk

gångsbalken.

ternationella

kommunikation

delse.

inte

mål.

mål,

telseverksamhet.

(1980:100)

år.

krishanteringen.

hällets

stem.

försvarsunderrättelseverksamhetens

la

brottsförebyggande

rättelseverksamhet.

fortsatt

ten.

skall

mål.

ten

dande

ter.

svarsutskott.

spaning.

ternas

med

tjänster.

till

telekommunikationer.

portionalitetsprincipen.

vändiga.

ingsförmåga.

verksamheten

243)

och

ganisation.

traditionella.

tiska

telseverksamhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-03-08 Bordläggning: 2007-03-12 Hänvisning: 2007-03-13 Motionstid slutar: 2007-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)