Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 15 Studiestöd

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 15

Studiestöd

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 15

Utgiftsområde 15 – Studiestöd

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

3

2

Utgiftsområde 15 Studiestöd ..........................................................................................

5

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

5

2.2

Utvecklad resultatredovisning till riksdagen......................................................

5

2.3

Utgiftsutveckling....................................................................................................

5

2.4

Mål
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)