Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 13

Jämställdhet och nyanlända

invandrares etablering

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 13

Utgiftsområde 13 – Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

5

2

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering .....................................................

7

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

7

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................

7

2.3

Mål för utgiftsområdet..........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)