Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Försvar och

6

samhällets krisberedskap

PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

Förslag till statens budget för 2013

Försvar och samhällets krisberedskap

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Utgiftsområde 6 ...................................................................................................

13

2.1

Omfattning ............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

14

2.3

Finansieringen av användbara
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (37)