Budgetproposition 2015 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d24

Kommunikationer 22

PROP. 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Förslag till statens budget för 2015

Kommunikationer

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Lagförslag

..............................................................................................................

15

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:52) om

.............................................................

infrastrukturavgifter på väg

15

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon

i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter.....................

19

2.3Förslag till lag om ändring i offentlighets-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)