Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

Proposition 1993/94:143

Regeringens proposition

1993/94:143

Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder

för att stärka brottsoffrens ställning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 1994

Carl Bildt

Gun Hellsvik

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en rad åtgärder för att stärka

brottsoffrens ställning.

Ett av förslagen gäller inrättandet av en brottsofferfond. Fonden

skall

finansieras huvudsakligen genom avgifter som tas ut av dem som döms

för brott

där fängelse ingår i straffskalan. Fondens pengar skall användas

till bl.a.

praktisk verksamhet, information och forskning inom

brottsofferområdet.

En Brottsoffermyndighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1994-02-24 Bordläggning: 1994-02-25 Hänvisning: 1994-03-01 Motionstid slutar: 1994-03-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (20)