Bidragsbrottslag

Proposition 2006/07:80

2006/07:80

arbetslöshetskassorna.

större

begåtts.

denna

(2007:000)

följande

kassorna.

kassorna.

redaktionell

(PPM)

sjukbidrag.

funktionshinder)

assistansersättning)

äldreförsörjningsstöd)

arbetsskadeförsäkring)

myndigheter.

familjebidrag.

socialtjänstlagen.

om

särskild

ansökningar.

förmånsslag.

studiemedelsavgifter.

under

följande

kontrollarbete.

återbetalningsskyldighet.

välfärdssystemen.

välfärdssystemen

förmånsslagen.

förmånsslag.

utvecklas.

en

parentes):

därför

sig.

och

välfärdssystemen.

granskat.

förmögenhetsöverföring.

underlåtenhet.

omständigheten.

uppställs

månader.

dessa

enligt

välfärdssystemen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-03-26 Bordläggning: 2007-03-26 Hänvisning: 2007-03-27 Motionstid slutar: 2007-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)