Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel

Skrivelse 2014/15:12

Regeringens skrivelse 2014/15:12

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av

Skr.

regionala projektmedel

2014/15:12

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 6 november 2014

Stefan Löfven

Sven-Erik
Bucht

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har i rapporten Förvaltning av regionala projektmedel – delat ansvar, minskad tydlighet? (RiR 2014:10) granskat förvaltningen av regionalt beslutade projektmedel inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Syftet med granskningen var att analysera om regeringens förvaltning av regionala projektmedel har svarat upp mot riksdagens grundläggande krav på offentlig förvaltning. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Bordlagd: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12 Motionstid slutar: 2014-11-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.