Votering: betänkande 2008/09:CU19 Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor, förslagspunkt 1

Omröstning 2008/09:CU19p1 Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor

Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor

Votering: betänkande 2008/09:CU19 Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor, förslagspunkt 1

Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor

Riksdagen antar de av utskottet i bilaga 3 framlagda förslagen till 1. lag om ändring i äktenskapsbalken, 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3. lag om ändring i brottsbalken, 4. lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, 5. lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, 6. lag om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan, 7. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 8. lag om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap, 9. lag om ändring i sambolagen (2003:376), 10. lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:80 och motionerna 2008/09:C4, 2008/09:C9 och 2008/09:C454 samt avslår motionerna 2008/09:K374 yrkande 2, 2008/09:C5 yrkandena 1 och 2, 2008/09:C6, 2008/09:C7, 2008/09:C8, 2008/09:C208 yrkandena 1-4, 2008/09:C256, 2008/09:C271, 2008/09:C277 yrkandena 1 och 2, 2008/09:C325, 2008/09:C351, 2008/09:C392, 2008/09:C447, 2008/09:C459 yrkandena 1 och 2, 2008/09:C464 och 2008/09:U323 yrkandena 1 och 2.

Datum: 2009-04-01

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m6701515
c25103
fp23005
kd02112
v19003
mp16003
Totalt261221650

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ledamotsröster

Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst
Jan Björkman sBlekinge län1sakfråganJa
Birgitta Sellén cVästernorrlands län2sakfråganJa
Liselott Hagberg fpSödermanlands län3sakfråganJa
Helena Bargholtz fpStockholms län4sakfråganJa
Mona Sahlin sStockholms län5sakfråganFrånvarande
Peder Wachtmeister mSödermanlands län6sakfråganAvstår
Caroline Helmersson-Olsson sSödermanlands län7sakfråganJa
Michael Hagberg sSödermanlands län8sakfråganJa
Sonia Karlsson sÖstergötlands län9sakfråganJa
Peter Eriksson mpÖstergötlands län10sakfråganJa
Yvonne Andersson kdÖstergötlands län11sakfråganNej
Jeppe Johnsson mBlekinge län12sakfråganAvstår
Kerstin Haglö sBlekinge län13sakfråganJa
Annicka Engblom mBlekinge län14sakfråganJa
Alf Svensson kdSkåne läns norra och östra15sakfråganNej
Ylva Johansson sSkåne läns norra och östra16sakfråganJa
Christer Nylander fpSkåne läns norra och östra17sakfråganJa
Inger René mVästra Götalands läns västra18sakfråganFrånvarande
Kent Olsson mVästra Götalands läns västra19sakfråganFrånvarande
Rosita Runegrund kdVästra Götalands läns västra20sakfråganAvstår
Ann-Kristine Johansson sVärmlands län21sakfråganFrånvarande
Marie Engström vVärmlands län22sakfråganJa
Rolf Gunnarsson mDalarnas län23sakfråganJa
Emma Henriksson kdStockholms län24sakfråganNej
Göran Lennmarker mStockholms län25sakfråganJa
Inger Davidson kdStockholms län26sakfråganNej
Karin Pilsäter fpStockholms län27sakfråganJa
Laila Bjurling sSödermanlands län28sakfråganJa
Elisebeht Markström sSödermanlands län29sakfråganJa
Gunnar Axén mÖstergötlands län30sakfråganJa
Anne Ludvigsson sÖstergötlands län31sakfråganFrånvarande
Billy Gustafsson sÖstergötlands län32sakfråganFrånvarande
Finn Bengtsson mÖstergötlands län33sakfråganJa
Christer Engelhardt sGotlands län34sakfråganJa
Rolf K Nilsson mGotlands län35sakfråganAvstår
Peter Jeppsson sBlekinge län36sakfråganJa
Marie Granlund sMalmö kommun37sakfråganJa
Kerstin Engle sSkåne läns norra och östra38sakfråganJa
Gunnel Wallin cSkåne läns norra och östra39sakfråganJa
Margareta Pålsson mSkåne läns norra och östra40sakfråganJa
Maria Kornevik Jakobsson cVästra Götalands läns västra41sakfråganJa
Jan-Olof Larsson sVästra Götalands läns västra42sakfråganJa
Holger Gustafsson kdVästra Götalands läns östra43sakfråganNej
Marina Pettersson sVärmlands län44sakfråganJa
Dan Kihlström kdVärmlands län45sakfråganNej
Jan-Evert Rådhström mVärmlands län46sakfråganJa
Kenneth Johansson cDalarnas län47sakfråganJa
Marita Ulvskog sDalarnas län48sakfråganJa
Kurt Kvarnström sDalarnas län49sakfråganJa
Sylvia Lindgren sStockholms kommun50sakfråganJa
Sofia Arkelsten mStockholms kommun51sakfråganJa
Jan Emanuel Johansson sStockholms län52sakfråganJa
Carina Moberg sStockholms län53sakfråganJa
Björn von Sydow vonsStockholms län54sakfråganJa
Christina Axelsson sStockholms län55sakfråganJa
Kjell Eldensjö kdSödermanlands län56sakfråganNej
Elina Linna vSödermanlands län57sakfråganJa
Louise Malmström sÖstergötlands län58sakfråganJa
Johan Löfstrand sÖstergötlands län59sakfråganJa
Chatrine Pålsson Ahlgren kdKalmar län60sakfråganFrånvarande
Krister Örnfjäder sKalmar län61sakfråganJa
Leif Jakobsson sMalmö kommun62sakfråganFrånvarande
Karin Svensson Smith mpMalmö kommun63sakfråganJa
Göran Persson sSkåne läns norra och östra64sakfråganFrånvarande
Christer Adelsbo sSkåne läns norra och östra65sakfråganJa
Alf Eriksson sHallands län66sakfråganJa
Hans Hoff sHallands län67sakfråganJa
Lars Tysklind fpVästra Götalands läns västra68sakfråganJa
Catharina Bråkenhielm sVästra Götalands läns västra69sakfråganJa
Monica Green sVästra Götalands läns östra70sakfråganJa
Urban Ahlin sVästra Götalands läns östra71sakfråganJa
Tommy Ternemar sVärmlands län72sakfråganJa
Berit Högman sVärmlands län73sakfråganJa
Anneli Särnblad sDalarnas län74sakfråganJa
Lena Olsson vDalarnas län75sakfråganFrånvarande
Sinikka Bohlin sGävleborgs län76sakfråganFrånvarande
Roland Bäckman sGävleborgs län77sakfråganJa
Lars Lilja sVästerbottens län78sakfråganJa
Ulf Grape mVästerbottens län79sakfråganJa
Désirée Pethrus Engström kdStockholms kommun80sakfråganFrånvarande
Margareta Cederfelt mStockholms kommun81sakfråganJa
Ingvar Svensson kdStockholms län82sakfråganNej
Marietta de Pourbaix-Lundin demStockholms län83sakfråganAvstår
Barbro Westerholm fpStockholms län84sakfråganJa
Eliza Roszkowska Öberg mStockholms län85sakfråganJa
Roger Tiefensee cSödermanlands län86sakfråganJa
Fredrik Olovsson sSödermanlands län87sakfråganFrånvarande
Karin Granbom Ellison fpÖstergötlands län88sakfråganJa
Staffan Danielsson cÖstergötlands län89sakfråganNej
Håkan Juholt sKalmar län90sakfråganFrånvarande
Eva Bengtson Skogsberg mKalmar län91sakfråganJa
Hillevi Larsson sMalmö kommun92sakfråganFrånvarande
Allan Widman fpMalmö kommun93sakfråganFrånvarande
Göran Montan mSkåne läns norra och östra94sakfråganJa
Hans Wallmark mSkåne läns norra och östra95sakfråganAvstår
Lars Gustafsson kdHallands län96sakfråganNej
Jan Ertsborn fpHallands län97sakfråganJa
Kenneth G Forslund sVästra Götalands läns västra98sakfråganJa
Birgitta Eriksson sVästra Götalands läns västra99sakfråganJa
Carina Ohlsson sVästra Götalands läns östra100sakfråganJa
Lars Elinderson mVästra Götalands läns östra101sakfråganAvstår
Lars Mejern Larsson sVärmlands län102sakfråganJa
Erik A Eriksson cVärmlands län103sakfråganFrånvarande
Jan Lindholm mpDalarnas län104sakfråganJa
Carin Runeson sDalarnas län105sakfråganJa
Sven Bergström cGävleborgs län106sakfråganJa
Raimo Pärssinen sGävleborgs län107sakfråganJa
Karl Gustav Abramsson sVästerbottens län108sakfråganFrånvarande
Gunilla Tjernberg kdVästerbottens län109sakfråganNej
Marianne Watz mStockholms kommun110sakfråganAvstår
Anders Ygeman sStockholms kommun111sakfråganJa
Tommy Waidelich sStockholms län112sakfråganJa
Lars Ohly vStockholms län113sakfråganJa
Yilmaz Kerimo sStockholms län114sakfråganJa
Karin Enström mStockholms län115sakfråganJa
Gunvor G Ericson mpSödermanlands län116sakfråganJa
Walburga Habsburg Douglas mSödermanlands län117sakfråganAvstår
Torbjörn Björlund vÖstergötlands län118sakfråganFrånvarande
Betty Malmberg mÖstergötlands län119sakfråganFrånvarande
Anders Åkesson cKalmar län120sakfråganJa
Désirée Liljevall sKalmar län121sakfråganJa
Staffan Appelros mMalmö kommun122sakfråganJa
Luciano Astudillo sMalmö kommun123sakfråganJa
Ronny Olander sSkåne läns södra124sakfråganJa
Bo Bernhardsson sSkåne läns södra125sakfråganJa
Anne Marie Brodén mHallands län126sakfråganJa
Jan Andersson cHallands län127sakfråganJa
Wiwi-Anne Johansson vVästra Götalands läns västra128sakfråganJa
Maria Plass mVästra Götalands läns västra129sakfråganFrånvarande
Christer Winbäck fpVästra Götalands läns östra130sakfråganFrånvarande
Cecilia Widegren mVästra Götalands läns östra131sakfråganJa
Christian Holm mVärmlands län132sakfråganJa
Nina Larsson fpVärmlands län133sakfråganJa
Patrik Forslund mDalarnas län134sakfråganJa
Ulf Berg mDalarnas län135sakfråganJa
Åsa Lindestam sGävleborgs län136sakfråganJa
Hans Backman fpGävleborgs län137sakfråganJa
Åke Sandström cVästerbottens län138sakfråganJa
Britta Rådström sVästerbottens län139sakfråganJa
Nikos Papadopoulos sStockholms kommun140sakfråganJa
Anna Lilliehöök mStockholms kommun141sakfråganJa
Gunnar Andrén fpStockholms län142sakfråganJa
Kerstin Lundgren cStockholms län143sakfråganFrånvarande
Göran Thingwall mStockholms län144sakfråganJa
Hillevi Engström mStockholms län145sakfråganJa
Lennart Hedquist mUppsala län146sakfråganFrånvarande
Per Bill mUppsala län147sakfråganJa
Aleksander Gabelic sÖstergötlands län148sakfråganFrånvarande
Andreas Norlén mÖstergötlands län149sakfråganJa
Jan R Andersson mKalmar län150sakfråganFrånvarande
Lena Hallengren sKalmar län151sakfråganFrånvarande
Inge Garstedt mMalmö kommun152sakfråganJa
Marianne Berg vMalmö kommun153sakfråganJa
Ulf Nilsson fpSkåne läns södra154sakfråganJa
Morgan Johansson sSkåne läns södra155sakfråganJa
Henrik von Sydow vonmHallands län156sakfråganJa
Marianne Kierkemann mHallands län157sakfråganJa
Lars-Arne Staxäng mVästra Götalands läns västra158sakfråganAvstår
Tina Ehn mpVästra Götalands läns västra159sakfråganJa
Egon Frid vVästra Götalands läns östra160sakfråganJa
Patrik Björck sVästra Götalands läns östra161sakfråganJa
Oskar Öholm mÖrebro län162sakfråganJa
Peter Pedersen vÖrebro län163sakfråganJa
Lennart Sacrédeus kdDalarnas län164sakfråganNej
Peter Hultqvist sDalarnas län165sakfråganJa
Margareta B Kjellin mGävleborgs län166sakfråganJa
Bodil Ceballos mpGävleborgs län167sakfråganFrånvarande
Thomas Nihlén mpVästerbottens län168sakfråganJa
LiseLotte Olsson vVästerbottens län169sakfråganJa
Kalle Larsson vStockholms kommun170sakfråganJa
Carl B Hamilton fpStockholms kommun171sakfråganFrånvarande
Maria Wetterstrand mpStockholms kommun172sakfråganJa
Bosse Ringholm sStockholms kommun173sakfråganJa
Mikaela Valtersson mpStockholms län174sakfråganJa
Mikael Damberg sStockholms län175sakfråganJa
Björn Hamilton mStockholms län176sakfråganFrånvarande
Christina Zedell sStockholms län177sakfråganJa
Thomas Östros sUppsala län178sakfråganFrånvarande
Tone Tingsgård sUppsala län179sakfråganJa
Margareta Persson sJönköpings län180sakfråganJa
Alice Åström vJönköpings län181sakfråganJa
Karin Nilsson cKronobergs län182sakfråganJa
Tomas Eneroth sKronobergs län183sakfråganJa
Olof Lavesson mMalmö kommun184sakfråganJa
Ann-Charlotte Hammar Johnsson mSkåne läns västra185sakfråganJa
Lars Lindblad mSkåne läns södra186sakfråganJa
Ewa Thalén Finné mSkåne läns södra187sakfråganJa
Jennie Nilsson sHallands län188sakfråganJa
Magdalena Streijffert sHallands län189sakfråganJa
Claes-Göran Brandin sGöteborgs kommun190sakfråganJa
Eva Flyborg fpGöteborgs kommun191sakfråganJa
Renée Jeryd sVästra Götalands läns norra192sakfråganJa
Ingemar Vänerlöv kdVästra Götalands läns norra193sakfråganNej
Sten Bergheden mVästra Götalands läns östra194sakfråganFrånvarande
Ulrika Carlsson cVästra Götalands läns östra195sakfråganJa
Mikael Johansson mpÖrebro län196sakfråganJa
Johan Pehrson fpÖrebro län197sakfråganJa
Margareta Israelsson sVästmanlands län198sakfråganJa
Camilla Lindberg fpDalarnas län199sakfråganFrånvarande
Ulla Andersson vGävleborgs län200sakfråganJa
Per Svedberg sGävleborgs län201sakfråganJa
Maria Lundqvist-Brömster fpVästerbottens län202sakfråganJa
Ibrahim Baylan sVästerbottens län203sakfråganJa
Helén Pettersson sVästerbottens län204sakfråganJa
Kristina Zakrisson sNorrbottens län205sakfråganJa
Mahmood Fahmi mStockholms kommun206sakfråganJa
Veronica Palm sStockholms kommun207sakfråganFrånvarande
Birgitta Ohlsson fpStockholms kommun208sakfråganFrånvarande
Solveig Ternström cStockholms kommun209sakfråganJa
Anna Kinberg Batra mStockholms län210sakfråganJa
Maryam Yazdanfar sStockholms län211sakfråganJa
Nils Oskar Nilsson mStockholms län212sakfråganJa
Lennart Levi cStockholms län213sakfråganJa
Mats Berglind sUppsala län214sakfråganJa
Mikael Oscarsson kdUppsala län215sakfråganNej
Carina Hägg sJönköpings län216sakfråganJa
Stefan Attefall kdJönköpings län217sakfråganNej
Lars Wegendal sKronobergs län218sakfråganJa
Carina Adolfsson Elgestam sKronobergs län219sakfråganJa
Anders Karlsson sSkåne läns västra220sakfråganJa
Kent Härstedt sSkåne läns västra221sakfråganFrånvarande
Otto von Arnold vonkdSkåne läns södra222sakfråganNej
Anne-Marie Pålsson mSkåne läns södra223sakfråganJa
Siw Wittgren-Ahl sGöteborgs kommun224sakfråganFrånvarande
Göran Lindblad mGöteborgs kommun225sakfråganFrånvarande
Cecilia Magnusson mGöteborgs kommun226sakfråganFrånvarande
Annelie Enochson kdGöteborgs kommun227sakfråganNej
Christina Oskarsson sVästra Götalands läns norra228sakfråganJa
Rossana Dinamarca vVästra Götalands läns norra229sakfråganJa
Else-Marie Lindgren kdVästra Götalands läns södra230sakfråganNej
Cecilie Tenfjord-Toftby mVästra Götalands läns södra231sakfråganJa
Sofia Larsen cÖrebro län232sakfråganJa
Lennart Axelsson sÖrebro län233sakfråganJa
Sven-Erik Österberg sVästmanlands län234sakfråganJa
Jörgen Johansson cVästmanlands län235sakfråganJa
Tomas Tobé mGävleborgs län236sakfråganJa
Hans Stenberg sVästernorrlands län237sakfråganJa
Berit Andnor sJämtlands län238sakfråganJa
Ola Sundell mJämtlands län239sakfråganFrånvarande
Lars U Granberg sNorrbottens län240sakfråganJa
Siv Holma vNorrbottens län241sakfråganJa
Mats Johansson mStockholms kommun242sakfråganJa
Reza Khelili Dylami mStockholms kommun243sakfråganFrånvarande
Gulan Avci fpStockholms kommun244sakfråganJa
Amineh Kakabaveh vStockholms kommun245sakfråganJa
Rune Wikström mStockholms län246sakfråganFrånvarande
Mats Pertoft mpStockholms län247sakfråganJa
Anti Avsan mStockholms län248sakfråganJa
Göran Pettersson mStockholms län249sakfråganAvstår
Agneta Gille sUppsala län250sakfråganFrånvarande
Cecilia Wikström fpUppsala län251sakfråganJa
Göte Wahlström sJönköpings län252sakfråganJa
Irene Oskarsson kdJönköpings län253sakfråganNej
Katarina Brännström mKronobergs län254sakfråganJa
Eva Johnsson kdKronobergs län255sakfråganNej
Christin Hagberg sSkåne läns västra256sakfråganJa
Tina Acketoft fpSkåne läns västra257sakfråganJa
Ulf Holm mpSkåne läns södra258sakfråganJa
Johan Linander cSkåne läns södra259sakfråganJa
Lars Johansson sGöteborgs kommun260sakfråganJa
Leif Pagrotsky sGöteborgs kommun261sakfråganJa
Gunilla Carlsson sGöteborgs kommun262sakfråganJa
Cecilia Wigström fpGöteborgs kommun263sakfråganJa
Anita Brodén fpVästra Götalands läns norra264sakfråganJa
Peter Jonsson sVästra Götalands läns norra265sakfråganJa
Claes Västerteg cVästra Götalands läns södra266sakfråganJa
Ann-Christin Ahlberg sVästra Götalands läns södra267sakfråganJa
Lars-Axel Nordell kdÖrebro län268sakfråganNej
Thomas Bodström sÖrebro län269sakfråganJa
Pia Nilsson sVästmanlands län270sakfråganJa
Staffan Anger mVästmanlands län271sakfråganJa
Agneta Lundberg sVästernorrlands län272sakfråganJa
Susanne Eberstein sVästernorrlands län273sakfråganFrånvarande
Gunnar Sandberg sJämtlands län274sakfråganJa
Marie Nordén sJämtlands län275sakfråganJa
Maria Stenberg sNorrbottens län276sakfråganJa
Krister Hammarbergh mNorrbottens län277sakfråganAvstår
Börje Vestlund sStockholms kommun278sakfråganJa
Mats G Nilsson mStockholms kommun279sakfråganJa
Mehmet Kaplan mpStockholms kommun280sakfråganFrånvarande
Per Bolund mpStockholms kommun281sakfråganJa
Malin Löfsjögård mStockholms län282sakfråganJa
Isabella Jernbeck mStockholms län283sakfråganJa
Esabelle Dingizian mpStockholms län284sakfråganJa
Mats Gerdau mStockholms län285sakfråganJa
Ulrika Karlsson mUppsala län286sakfråganJa
Jacob Johnson vUppsala län287sakfråganJa
Bengt-Anders Johansson mJönköpings län288sakfråganAvstår
Helene Petersson sJönköpings län289sakfråganJa
Tobias Krantz fpJönköpings län290sakfråganJa
Willemo Carlsson mKronobergs län291sakfråganJa
Sven Yngve Persson mSkåne läns västra292sakfråganJa
Lennart Pettersson cSkåne läns västra293sakfråganJa
Inger Jarl Beck sSkåne läns södra294sakfråganJa
Christine Jönsson mSkåne läns södra295sakfråganJa
Eva Selin Lindgren cGöteborgs kommun296sakfråganJa
Lisbeth Grönfeldt Bergman mGöteborgs kommun297sakfråganJa
Eva Olofsson vGöteborgs kommun298sakfråganJa
Hans Rothenberg mGöteborgs kommun299sakfråganJa
Annika Qarlsson cVästra Götalands läns norra300sakfråganJa
Björn Leivik mVästra Götalands läns norra301sakfråganJa
Hans Olsson sVästra Götalands läns södra302sakfråganJa
Phia Andersson sVästra Götalands läns södra303sakfråganJa
Matilda Ernkrans sÖrebro län304sakfråganJa
Ameer Sachet sÖrebro län305sakfråganJa
Kent Persson vVästmanlands län306sakfråganJa
Agneta Berliner fpVästmanlands län307sakfråganJa
Gunilla Wahlén vVästernorrlands län308sakfråganFrånvarande
Liza-Maria Norlin kdVästernorrlands län309sakfråganNej
Solveig Hellquist fpVästernorrlands län310sakfråganJa
Per Åsling cJämtlands län311sakfråganJa
Karin Åström sNorrbottens län312sakfråganJa
Leif Pettersson sNorrbottens län313sakfråganJa
Gustav Blix mStockholms kommun314sakfråganJa
Fredrick Federley cStockholms kommun315sakfråganJa
Anna König Jerlmyr mStockholms kommun316sakfråganJa
Helena Rivière mStockholms kommun317sakfråganJa
Per Lodenius cStockholms län318sakfråganJa
Josefin Brink vStockholms län319sakfråganJa
Karl Sigfrid mStockholms län320sakfråganJa
Fredrik Schulte mStockholms län321sakfråganAvstår
Solveig Zander cUppsala län322sakfråganFrånvarande
Helena Leander mpUppsala län323sakfråganJa
Magdalena Andersson mJönköpings län324sakfråganJa
Thomas Strand sJönköpings län325sakfråganJa
Helena Bouveng mJönköpings län326sakfråganJa
Annie Johansson cJönköpings län327sakfråganJa
Ann Arleklo sSkåne läns västra328sakfråganJa
Marie Weibull Kornias mSkåne läns västra329sakfråganJa
Mats Sander mSkåne läns västra330sakfråganFrånvarande
Boriana Åberg mSkåne läns södra331sakfråganFrånvarande
Max Andersson mpGöteborgs kommun332sakfråganJa
Lage Rahm mpGöteborgs kommun333sakfråganJa
Lars Hjälmered mGöteborgs kommun334sakfråganJa
Hans Linde vGöteborgs kommun335sakfråganJa
Peter Rådberg mpVästra Götalands läns norra336sakfråganFrånvarande
Mikael Cederbratt mVästra Götalands läns norra337sakfråganJa
Jörgen Hellman sVästra Götalands läns norra338sakfråganJa
Jan Ericson mVästra Götalands läns södra339sakfråganAvstår
Eva-Lena Jansson sÖrebro län340sakfråganJa
Elisabeth Svantesson mÖrebro län341sakfråganAvstår
Olle Thorell sVästmanlands län342sakfråganJa
Jessica Polfjärd mVästmanlands län343sakfråganJa
Bertil Kjellberg mVästernorrlands län344sakfråganJa
Eva Sonidsson sVästernorrlands län345sakfråganJa
Lena Asplund mVästernorrlands län346sakfråganJa
Jasenko Omanovic sVästernorrlands län347sakfråganJa
Stefan Tornberg cNorrbottens län348sakfråganJa
Fredrik Lundh sNorrbottens län349sakfråganJa

Omröstningar/voteringar

När kammarens ledamöter tycker olika i en fråga kan kammaren fatta beslut genom omröstning, votering. Här syns det hur alla ledamöterna har röstat i de omröstningar där rösterna har räknats, det vill säga när ledamöterna har röstat genom att trycka på knappar. Det är resultaten från huvudvoteringarna som visas. Förberedande voteringar redovisas i kammarens protokoll.