Vapenlicens och digital teknik

Motion 2020/21:1470 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur man tillgodogör sig den digitala tekniken och underlättar hanteringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag när man har fått en vapenlicens beviljad ska denna uppvisas vid kontroller och inköp av ammunition. Det finns starka önskemål i civilsamhället om att underlätta och använda dagens teknik när det gäller en elektronisk licens som kan bekräftas med mobilt bank-id.

Undertecknade föreslår att man utreder frågan om hur man tillgodogör sig den digitala tekniken och underlättar hanteringen.

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)