Vägnätet inom Fyrbodal

Motion 2017/18:761 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över de nämnda områdena och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västsverige är landets viktigaste industriregion och helt dominerande när det gäller fordonsindustrin. Infrastrukturfrågorna är centrala för ett effektivt transportsystem och en konkurrenskraftig industri. Företagen är beroende av effektiva varutransporter. Turistnäringen är också en stor och växande sektor. Infrastrukturen är inte anpassad för dessa sektorer.

Det är också viktigt att skapa större arbetsmarknadsregioner som ger befolkningen möjlighet att pendla över långa avstånd. Det är också så att Norge är en viktig arbetsmarknad för många.

Utbyggnaden av Europaväg 45 måste fortsätta. Vägarna 160, 161, 162, 171 och 172 inom Fyrbodal är på vissa delsträckor mycket trafikerade av både tunga fordon och personbilar. Dessa vägar är på många ställen smala och trafiksäkerheten är därmed låg. På flera av vägarna ökar trafiken vid turistsäsongen och oskyddade fotgängare och cyklister är mycket utsatta.

En upprustning av vägarna i öst-västlig sträckning är också en vinst för kustsamhällenas och Dalslands befolkning och turister genom att man snabbare kan nå väg E6 och E45.

Väg 160 på Orust som stängs av vid högvatten och är en av Sveriges mest olycksdrabbade vägsträckor och delar av vägnätet i Dalsland som stängs av vid tjällossningen känns inte som den standarden vi ska ha i ett modernt samhälle.

 

 

Jörgen Hellman (S)

 

Catharina Bråkenhielm (S)

Peter Johnsson (S)

Paula Holmqvist (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)