Utvisning vid brott

Motion 2020/21:1119 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler utvisningar av utländska medborgare som begår brott i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Utländska medborgare som begår allvarliga brott i Sverige bör i högre grad tvingas att återvända till sitt hemland. I dag prövas utländska medborgare som har begått ett brott i Sverige endast för utvisning till hemlandet om fängelsestraff finns med i straffskalan för brottet. Kombinationen av milda straff och svårigheter med att verkställa utvisningar gör därför att många blir kvar i Sverige. I längden riskerar detta att urholka svenska folkets tolerans mot utländska medborgare generellt och möjligheterna för Sverige att återupprätta förtroendet för migrationspolitiken. En fungerande rättsskipning är en av förutsättningarna för att Sverige ska vara ett bra invandrarland. Att inte utvisa utländska brottslingar urholkar den principen. Dagens regelverk bör därför ses över i skärpande riktning.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)