Utvisning på grund av brott

Motion 2020/21:1412 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvisning av utländska medborgare som begår brott i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag när en utländsk medborgare begår brott i Sverige är det upp till åklagaren att ta upp frågan om utvisning. Det är en otillfredsställande och rättsligt osäker ordning. Vid grövre brott, eller när det handlar om återfallsförbrytare, bör prövning av utvisningsfrågan vara obligatorisk vid rättegång. Huvudregeln bör vara att vid allvarliga brott bör utländska medborgare dömas till utvisning. Idag är det istället så att i de flesta fall av grov brotts­lighet utvisas endast en minoritet av de utländska brottslingarna.

Utvisning bör vara huvudregel vid grova brott som begås av utländska medborgare. Så är det inte idag och därför bör regelverket reformeras. En sådan skärpning av regler­na skulle sannolikt ha en preventiv effekt.

Det bör vara obligatoriskt för domstol att pröva utvisning när utländska medborgare döms för grövre eller upprepade brott. En individuell prövning ska dock alltid ske.

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)