Utvisning av dömda brottslingar trots avsaknad av utvisningsdom

Motion 2020/21:603 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid behov snabbutreda och återkomma med ett lagförslag för att kunna utvisa kriminella utlänningar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge berörda myndigheter i uppdrag att systematiskt börja utvisa brottsdömda utlänningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige befolkas av alldeles för många utlänningar som trots att de fällts i domstol för grova brott tillåts befinna sig i landet. Den praxis som råder i svenska domstolar gör att man kan häpna över hur vissa kriminella element kan anses vara fortsatt välkomna i landet. Exempelvis får man en gräddfil om man anses vara flykting, vilket enligt min mening torde vara helt irrelevant. Rent moraliskt skulle det snarare vara en försvårande omständighet. Att Sverige och den svenska befolkningen skulle tjäna väl på att få bort grova vålds- och sexualbrottslingar från vårt land torde dock vara givet.

Att som utlänning befinna sig i Sverige är ingen villkorslös rättighet och det är mig inte uppenbart att en lagändring ens behövs för att på ett systematiskt sätt börja utvisa personer som är dömda för t.ex. grova vålds- och sexualbrott men där svenska dom­stolar missat eller avstått från att döma till utvisning. I den mån en lagändring bedöms behövas anser jag att regeringen ska snabbutreda frågan och återkomma med ett lag­förslag till riksdagens bord.

Vidare så anser jag att riksdagen ska tillkännage regeringen att snarast ge berörda myndigheter i uppdrag att systematiskt utvisa alla utlänningar som är dömda för t.ex.


grova vålds- och sexualbrott och där svenska domstolar missat eller avstått från att döma till utvisning.

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)