Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2020/21:3105 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:3105

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till goda ekonomiska levnadsförhållanden samt verka för jämlika förutsättningar för landets barnfamiljer. Den ekonomiska familjepolitikens ersättningar kan delas in i tre olika grupper; försäkringar, generella bidrag och behovsprövade bidrag. Träffsäkerheten i de behovsprövade bidragen är att anses som god. I den ekonomiskt svagaste gruppen, vilken är ensamstående kvinnor med flera barn bestod 26 procent av den disponibla inkomsten av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)