Upplåtelseform och planer eller planändringar

Motion 2011/12:C362 av Susanna Haby (M)

av Susanna Haby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en viss upplåtelseform inte ska krävas av kommunen som villkor för byggnation på egen mark.

Motivering

I dag händer det att kommuner kräver en viss upplåtelseform när en aktör med privat eller enskild mark vill göra en detaljplan eller eventuellt vill göra en ändring i en plan. Det har bland annat handlat om byggherrar som vill bygga en villa på sin tomt men som har hindrats att få en plan på grund av att kommunen velat att byggherren bygger med en viss upplåtelseform som kommunen bestämmer.

Det är horribelt. Det är klart att en kommun kan ställa krav om det är kommunens mark det handlar om eller vid fall där man vill kräva tomträtt alternativt försäljning. Beslutet ska inte bygga på vad den aktuella kommunen har för politisk ledning där beslutet tas utifrån ideologiska grunder.

Därmed vill jag ändra på det faktum att kommunen kräver viss upplåtelseform som villkor för att göra och godkänna en plan eller ändringar i en plan när det handlar om byggnation på egen mark.

Stockholm den 28 september 2011

Susanna Haby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)