Uppehållstillstånd genom investeringar

Motion 2009/10:Sf303 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringar som grund för uppehållstillstånd.

Motivering

För en ekonomi är det väldigt viktigt att kunna attrahera kapital för att utveckla näringslivet. Ett sätt som Kanada använder sig av för att locka till sig kapital och entreprenörer är att människor som investerar i den kanadensiska ekonomin i gengäld kan få uppehållstillstånd att stanna i landet. Den här idén skulle vara värd att pröva i Sverige. Det skulle vara ett bra sätt att samtidigt dra kapital till landet samtidigt som driftiga människor får en chans att komma till Sverige.

Investeringen i Sverige skulle givetvis vara förknippad med vissa krav för att försäkra sig om att det kapital och de människor som kommer hit inte har några kriminella kopplingar. I det kanadensiska fallet finns det även krav på att de investerare som kommer måste visa dokumentation på att de har erfarenhet av entreprenörskap sedan tidigare samt att investeringen skulle uppgå till en viss summa. Regeringen måste även godkänna den investering som den sökande vill göra för att få uppehållstillstånd. Efter fem år i landet finns möjligheten att bli kanadensisk medborgare.

Detta skulle kunna vara ett bra komplement till de redan existerande vägarna in i Sverige – asyl samt arbetskraftsinvandring. Vi skulle på så sätt få duktiga entreprenörer till Sverige som skulle stärka den svenska konkurrenskraften. Mot bakgrund av att vi har ett underskott på människor som vill driva företag i Sverige skulle detta vara ett välkommet nytillskott.

Därför bör regeringen undersöka möjligheten till att införa investering som en ny grund för uppehållstillstånd i Sverige.

Stockholm den 2 oktober 2009

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)