Tjustbanan

Motion 2009/10:T228 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (m)

av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Tjustbanan.

Motivering

Sedan alliansregeringen övertog styret av Sverige har vi sett en mängd större förändringar och förbättringar ske. Närtidssatsningen fram till 2010 inom infrastrukturen är bland de mest omfattande som gjorts i modern svensk historia.

Det är med glädje som jag ser att även mitt hemlän, Kalmar län, nu hamnat i regeringens fokus. Storsatsningarna på Emmabodabanan, riksväg 25 samt E 22:an är livsviktiga för den fortsatta utvecklingen i det sydöstra hörnet av Sverige. Faktum är att sittande regering är den som valt att investera mest i just denna region på väldigt många år. Det är roligt att vara allianspolitiker i Kalmar län i dagsläget.

När vi blickar framåt mot vidare satsningar och beslut om investeringar i infrastrukturen i sydöstra Sverige är det med stor övertygelse som jag ser järnvägen som en viktig faktor i utvecklandet av den potential som Kalmar län besitter. I takt med att resandet för både yrkesutövare, studenter och turister tilltar är det lätt att inse att svenskarna idag är mycket benägna att bo på en ort och studera eller arbeta på en annan. Då är det viktigt att vi har fungerande, miljövänliga och snabba transportmedel.

Norra delen av Kalmar län där Västervik är huvudort har under senare år drabbats av stora strukturella omläggningar – inte minst med tanke på nedläggningen av större industrier samt expansionen av både läro- och sjukvårdscentrum i Linköping. Då riksväg 35 som förbinder Linköping–Åtvidaberg–Västervik är av lägre standard har järnvägen, Tjustbanan, blivit det snabbaste sättet att ta sig mellan Västervik och Linköping. Tågförbindelsen som drivs i Kalmar Läns Trafiks och Östgötatrafikens regi är uppskattad och välutnyttjad av pendlare och andra resenärer mellan städerna. Nästa år kommer även nya motorvagnar att byta ut de nu mycket åldriga rälsbussarna.

Det stora problemet som hänger över Tjustbanan är den låga standarden på själva järnvägen. De nuvarande tågen måste köra långsamt för att inte formligen skaka sönder ute på banan. Trasiga tåg och inställda turer har under en längre tid drabbat Tjustbanan och dess resenärer, och nu höjs röster i alla politiska läger om att problemen måste få en snar lösning. Fortsatt undermåligt underhåll, haverier och andra missöden kommer onekligen att leda till ett vikande passagerarunderlag, vilket skulle innebära dödsstöten för själva järnvägens existens.

Då Västerviksområdet inte har råd att mista järnvägslänken till Östergötland är det enligt oss av yttersta vikt att norra Kalmar län inte mister den livsnerv till Linköping som Tjustbanan är utan att den istället upprustas och uppgraderas till gängse svensk standard.

Stockholm den 22 september 2009

Jan R Andersson (m)

Finn Bengtsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)