Taiwan

Motion 2019/20:2706 av Lars Püss m.fl. (M)

av Lars Püss m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör följa EU:s rekommendationer om att betrakta Taiwan som ett land och inte en provins och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har sedan länge varit pådrivande i världssamfundet när det gäller länders rätt till suveränitet. Sverige har sedan lång tid tillbaka behandlat Taiwan som en fritt stående enhet från Folkrepubliken Kina. Även om det fortsatt är omstritt från kinesisk sida så har Sverige tillåtit Taiwan möjligheten till en egen representation i Sverige.

Nu visar det sig att Skatteverket har valt att omdefiniera den taiwanesiska representationen i Sverige från att vara Taiwan, till ”den kinesiska provinsen Taiwan”.

Det är en väldigt stor skillnad begreppsmässigt att benämnas som Taiwan eller ”den kinesiska provinsen Taiwan”. Det är en tydlig utrikespolitisk markering om förändrad status nationer emellan. Rimligen borde inte svensk utrikespolitik hanteras av enskilda statliga myndigheter utan snarare av Sveriges riksdag och regering.

Lars Püss (M)

Åsa Coenraads (M)

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)