Symboler med koppling till narkotiska preparat

Motion 2003/04:So425 av Christer Engelhardt och Lilian Virgin (s)

av Christer Engelhardt och Lilian Virgin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i lagen likställa spridning och användning av symboler som föreställer narkotiska preparat med symboler kopplade till nazism och främlingsfientlighet.

Motivering

Det blivit allt vanligare med försäljning av bland annat mobilskal, cigarettändare och smycken med motiv som föreställer till exempel cannabisplantor. Försäljningen sker vid bland annat festivaler och vid allmän torgförsäljning.

Det är med oro som vi kan konstatera att försäljning och bärande av pins, mobilskal, cigarettändare och smycken med sådana motiv har blivit allt populärare och att det finns en marknad för detta. Vi tycker att det går stick i stäv med den politik och inriktning som vi valt att arbeta efter när det gäller att motverka narkotikans framfart i vårt land. Vi oroas över hur detta skall påverka våra barns och ungdomars inställning till narkotika.

Vi vill att symboler som bland annat beskrivs i motionen och som förknippas med narkotiska preparat eller som förespråkar en legalisering och/eller en liberalisering av narkotika likställs i lagen med vad som gäller för symboler kopplade till nazism och främlingsfientlighet.

Stockholm den 25 september 2003

Christer Engelhardt (s)

Lilian Virgin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)