Strategi för utbyggnad av elvägar

Motion 2017/18:1248 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en strategi för elvägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Infrastruktur och transporter är avgörande för att vi som människor ska få våra liv att gå ihop och för att för att få bra liv. Det handlar om att kunna åka till och från arbete och studier såväl som att kunna resa på semester eller hälsa på släkt eller vänner. Ibland sker resan med cykel eller buss, en annan gång med flyg och en tredje gång med bil. Alla transportslag behövs och kompletterar varandra. På samma sätt är det med de transporter som behövs för näringslivet och den offentliga sektorn.

Utvecklingen inom fordonsindustrin går nu fort framåt. Forskare, utvecklingsingenjörer och andra arbetar med kraft för att bidra till hållbara transporter. En stor del handlar om att minska bränsleförbrukning och utsläpp för att bidra till hållbara transporter. Viktreduktion, förnybara drivmedel och elektrifiering är tre exempel på lösningar som stegvis utvecklas. En annan viktig sak är utvecklad säkerhet med olika former av både aktiva och passiva säkerhetssystem för att minska allvarliga skador och dödsfall i trafiken.

Det sker nu mycket arbete med elektrifiering av transportsektorn. Möjligheterna är stora. Det finns olika tekniska lösningar såsom hybrider och ren eldrift. Laddningen kan ske hemma, på jobbet, vid bussens ändhållplatser eller längs med vägarna. Utbyggnad av laddstationer sker nu på bred front. Utvecklingen av rena elvägar går inte lika snabbt. En särskild utmaning med elvägar är att dessa till skillnad från laddstationer i anslutning till vägarna istället finns i eller på de vägar som är statliga eller ägs av andra såsom kommuner. För att elvägar ska kunna bygga ut krävs därför ett nära samarbete mellan Trafikverket och andra intressenter. Huruvida elvägar är rätt lösning för Sverige bör avgöras tekniskt och kommersiellt av experter och inte av politiker. Däremot är det rimligt att staten givet ansvaret för det statliga vägnätet överväger att ta fram en strategi för arbetet med elvägar i Sverige.

 

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)