Strandskydd för ökat byggande

Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M)

av Lars Püss (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återgå till en maxgräns på 100 meter och samtidigt inleda en större översyn av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadsbristen i Sverige är utbredd. Detta gäller inte minst i Halland. För att komma tillrätta med utmaningen behöver flera insatser genomföras. Att ha krångliga regler som försvårar byggnation kombinerat med en bidragspolitik är prövat med insikten att det inte kommer att lösa upp några knutar. Ett område som blivit sämre under senare år är strandskyddet. Genom att ha ett utökat strandskydd som sträcker sig 300 meter från vattnet begränsas möjligheten till byggnation på många ställen, inte minst i ett kustlän som Halland. Det är samtidigt viktigt att betona att strandskyddet inte på något vis enbart skapar låsningar vid kusten, utan även inlandet drabbas mycket negativt. Nu är det dags att frigöra mark för attraktiva boendemiljöer.

Regelverket borde därför snarast återgå till en maxgräns på 100 meter, och samtidigt behöver en större översyn av strandskyddet göras för att påbörja en decentralisering och för att möjliggöra fler undantag från strandskyddsbestämmelserna.

Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare