Stoppa den grova kriminaliteten

Motion 2021/22:470 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:470

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Stoppa den grova kriminaliteten

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Vad säger forskningen om brottsutvecklingen?

5 Brottsförebyggande arbete

6 Tillsätt en nationell haverikommission mot skjutningar

7 Destruktiva mansnormers koppling till kriminalitet

8 Återfallsförebyggande arbete

8.1 Bättre inslussning i samhället

8.2 Nationellt avhopparprogram

9 Sprid polisens projekt ”Sluta skjut” till hela landet

10 Riktade insatser mot narkotika och illegala vapen

10.1 Stryp efterfrågan på narkotika

10.2 Stryp tillgången till narkotika och vapen

10.3 Stoppa smugglingen av illegala vapen och explosiva varor

2   Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)