Stiftelsers fördelar vid konkurrens om skogs- och jordbruksmark

Motion 2017/18:271 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)

av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda om stiftelsers skattefrihet ger dem en särställning vid köp av skogs- och jordbruksmark som bör upphöra, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Svenska kyrkan äger och förvaltar mycket stora åker- och skogsarealer. Detta gör även många stiftelser, t ex Uppsala Akademiförvaltning med koppling till Uppsala universitet och med rötter i 1600-talet.

Kyrkan konkurrerar ofta med privatpersoner om att köpa gårdar, och betalar då ofta mest. Så gör även t ex Uppsala Akademiförvaltning, som har en strategi att koncentrera sitt ägande till Uppsalatrakten. När gårdar där blir till salu betalar man ofta mest.

De lantbrukare som kommer till korta i konkurrensen känner ofta en uppgivenhet, eftersom de inte omfattas av de mer generösa regler i skattehänseende som både kyrkan och stiftelser ofta omfattas av, och som möjliggör för dem att betala mer för gårdarna.

Det är mycket tvivelaktigt när juridiska personer utnyttjar sin mer förmånliga skattesits till att konkurrera ut fysiska personer. Särskilt stötande kan det vara när man tillskansar sig en hög andel av de gårdar som säljs i ett begränsat område, vilket starkt hämmar möjligheterna för bygdens lantbrukare att rationalisera.

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att den ska utreda dessa frågor och återkomma med förslag till hur juridiska personers skattefördelar inte ska användas till att konkurrera ut fysiska personer vid köp av åker- och skogsmark.

Staffan Danielsson (C)

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)