Statlig närvaro i hela landet

Motion 2014/15:486 av Kalle Olsson (S)

av Kalle Olsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statlig närvaro i hela landet.

Motivering

Jobben minskar på landsbygden och i glesbygdskommunerna. Inom jordbruket har till exempel omkring 15 000 arbetstillfällen försvunnit under de senaste 7 åren. Statlig verksamhet är viktigt för jobben i glesbygden, inte minst för att bredda den lokala arbetsmarknaden. Det handlar också om att bevara och utveckla den regionala kompetensen. I dag går utvecklingen åt fel håll; sedan 2007 har 45 nya myndigheter tillkommit, varav 34 har lokaliserats till Stockholm. Samtidigt flyttar tidigare utlokaliserade myndigheter sina ledande funktioner till huvudstaden.

Enligt en utredning från riksdagens utredningstjänst har antalet statligt anställda totalt ökat något mellan åren 2004 och 2011 i hela landet, men i glesbygdskommunerna har de minskat. De senaste exemplen handlar om SJ som har aviserat nedläggning av 400 jobb runt om i landet samtidigt som SVT koncentrerar nyhetsredaktionerna på färre ställen.

Förutom antalet arbetstillfällen handlar statliga jobb om tillgång till statlig service till boende och företagare på landsbygden. Smidiga kontakter med Arbetsförmedlingen, Skattemyndigheten och Försäkringskassan är en nödvändighet för att det ska vara möjligt att driva företag, bo och arbeta i hela landet.

De som inte bor i Stockholm förväntas kontakta myndigheter genom datorer och telefoner. Det borde kunna vara lika lätt också i den andra riktningen. Att flytta statlig verksamhet ut till landet skulle vara väl använda skattepengar. Skatteverket sparade 80 miljoner kronor när verket flyttade bara några kilometer från centrala Stockholm till Solna. Lägre hyror och låg personalomsättning, i t.ex. Östersund, skulle spara miljoner till verksamheten.

Arbetslösheten är hög i landet. Utöver andra åtgärder kan regeringen direkt påverka arbetslösheten genom statliga bolag och myndigheter. Med fler statliga jobb ute i landet skulle unga inte tvingas att flytta, utan kunna bo kvar i en miljö med hög livskvalitet. Bolag och myndigheter behöver datorer, transporter, städning och andra varor och tjänster, som skulle ge fler jobb åt ortens småföretagare. Fler invånare skulle öka konsumtionen och därmed ytterligare stärka det lokala näringslivet.  

Det är viktigt att regeringen inte bara ser behoven, utan också de möjligheter till utveckling och tillväxt som finns utanför storstadsregionerna. Ett sätt att nå sysselsättningsmålet är att ta ansvar för utvecklingen i alla delar av landet, också genom statliga myndigheter och företag. En vägledande princip bör vara att alltid inkludera det regionalpolitiska perspektivet vid lokaliseringar av statlig verksamhet och så långt som möjligt verka aktivt för att statliga arbetstillfällen ska komma hela Sverige till del.  

.

Kalle Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)