Snabbare utvisningsbeslut

Motion 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra en snabbare handläggning, och eventuell utvisning, av asylsökande som gör sig skyldiga till brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra en snabbare handläggning, och eventuell utvisning, av ensamkommande som fått åldern uppskriven och begår brott under tiden för asylutredning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

De möjligheter vårt samhälle erbjuder måste vara kopplade till tydliga krav. Det skapar positiva drivkrafter och bidrar till en hållbar utveckling. Men när det inte fungerar blir vi, med rätta, arga och besvikna. Idag har vi en socialtjänst med skenande kostnader, en integration som inte fungerar som den ska och ett samhälle där grupper ställs mot varandra. Ett problem idag är att asylutredningar tar så lång tid. Här krävs bättre prio­riteringar. Direktiven måste bli tydligare. Särskilt handläggning av asylärenden där personen har gjort sig skyldig till brott eller ljugit om sin ålder måste hanteras snabbare.

Skyldig till brott

Begår man grova brott i Sverige ska man löpa uppenbar risk att få lämna landet. Om en asylsökande gör sig skyldig till brott visar man tydligt att man inte vill vara med i vår demokratiska gemenskap och där bör Migrationsverket prioritera ärendet för snabbare handläggning som då också kan leda till ett snabbare utvisningsbeslut.

Uppgivit fel ålder och begår brott

Om en asylsökande uppger en felaktig ålder vid ankomst infinner sig ett flertal problem. En person som felaktigt påstår sig vara under 18 år kommer att placeras i såväl skola som boende tillsammans med barn. Om det under Migrationsverkets alldeles för långa utredningstider visar sig att personen faktiskt är över 18 år, och dessutom begått ett brott i Sverige, så är det enligt min mening rimligt att ärendet prioriteras och handläggs snabbare. Det är inte rimligt att en myndig person som begår brott under sin asyl­prövning både undviker sitt rättmätiga straff och får straffrabatt. Sådana individer belastar idag kommuner som istället borde fokusera på att hjälpa utsatta barn och ensamkommande som faktiskt är under 18. Dessa situationer tar tid och kostar både pengar och energi. Dessutom så sänder detta helt fel signaler.

Jag vill se en snabbare handläggning av personer som borde utvisas. Om det under tiden för asylutredning visar sig att det förekommer brottslig verksamhet eller att en ensamkommande har ljugit om sin ålder och faktiskt är myndig, bör ärendet prioriteras för snabbare handläggning som då också kan leda till ett snabbare utvisningsbeslut.

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)