Slopat avdrag för medlemskap i fackförening

Motion 2018/19:278 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa avdraget för medlemskap i fackförbund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 juli 2018 återinförde regeringen Löfven avdrag för medlemskap i fackföreningar sedan det avskaffats av regeringen Reinfeldt år 2007. Det innebär i korthet att de som betalar mer än 400 kronor per år i fackavgift får en skattereduktion för en fjärdedel av årsavgiften, vilket innebär 50 kronor mindre i fackavgift per månad för en arbetare som betalar 200 kronor per månad. Reformen beräknades initialt kosta skattebetalarna 2,7 miljarder kronor.

De svenska fackföreningarna har historiskt betytt oerhört mycket för landets arbetare. Det är dock mycket märkligt att fackföreningar ges en särställning vilket är fallet då andra medlemskap inte får samma skattemässiga fördelar. Arbetsgivare får visserligen avdragsrätt för medlemskap i Svenskt Näringsliv, men det handlar då om en försäkring för dem som skapar arbetstillfällen i vårt land då det handlar om serviceavgifter. Därmed handlar det inte om ett avdrag av föreningsavgiften. Dessutom har inte alla medborgare samma möjlighet till medlemskap i ett starkt fackförbund, vilket vi sett då exempelvis Transportarbetareförbundet systematiskt uteslutit medlemmar baserat på vilka politiska åsikter de har. Vidare är det en outtalad sanning att den fackliga världen, såväl LO som är att betrakta som en del av den socialdemokratiska rörelsen som de flesta så kallade partipolitiskt obundna fackförbunden, mer eller mindre tillhör socialdemokratin. Det faller därmed på sin egen orimlighet att skattebetalarna ska vara med och finansiera detta.

Under 2017 låg organisationsgraden 73 procent bland arbetare och tjänstemän. Även om andelen anställda som är medlemmar i ett fackförbund är förhållandevis hög i Sverige är det inte rimligt att samtliga medborgare ska vara med och finansiera något som inte berör samtliga medborgare; många anställda ser nämligen inte något behov av ett fackligt medlemskap.

Det är viktigt för hela samhället att vi upprätthåller den svenska modellen. Den svenska modellen innebär dock inte bara att styrkeförhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare är jämna. Den innebär även en upprätthållen princip om neutralitet och likvärdighet mellan olika organisationer, vilket inte är fallet med avdraget för medlemskap i fackföreningar. De resurser som avsätts för att möjliggöra detta avdrag kan göra mycket mer för den svenska modellen eller för arbetsmiljön på annat håll. Regeringen bör slopa avdraget för medlemskap i fackföreningar.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-08 Granskad: 2018-11-08 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)