Slavhandel och slaveriet

Motion 2005/06:U366 av Joe Frans (s)

av Joe Frans (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ursäkt för slavhandeln och slaveriet.

Motivering

Slavhandeln och slaveriet utgör ett av de mörkaste kapitlen i världshistorien. Denna avhumaniserade hantering utmanar själva grundvalen för deklarationen om mänskliga rättigheter. Den har samstämmigt fördömts av det internationella samfundet, särskilt vid världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans som hölls i Durban, och betecknades som ”ett brott mot mänskligheten”. Vi har alla anledning att fundera över vilket ansvar vi har och att vara vaksamma.

Genom att institutionalisera minnet, göra motstånd mot glömskan, påminna oss själva om en tragedi som under lång tid förblev gömd eller förnekad, och genom att tilldela den dess rättmätiga plats i det mänskliga medvetandet, uppfyller vi vår plikt att minnas. För att uppfylla den plikten måste vi främja spridning av slavhandelns och slaveriets historia, och se till att allmänheten får kännedom om den. Vi måste också främja noggrann vetenskaplig forskning som belyser hela den historiska sanningen om tragedin i ett konstruktivt perspektiv. Det är angeläget att denna viktiga händelse som tillhör mänsklighetens historia, och vars konsekvenser för alltid kommer att avspeglas i världens geografi och ekonomi, också intar sin rättmätiga plats i skolböcker och undervisningsplaner över hela världen.

Slaveri – att räkna människor som egendom – förekom i det antika samhället. I början av 1500-talet började portugiser, fransmän och engelsmän den så kallade triangelhandeln över Atlanten. Med sig till Afrika hade man bytesvaror som gevär, brännvin, järn och textilier. Man bytte till sig slavar, guld och elfenben av afrikanska hövdingar. Därefter seglade man vidare till Amerika där slavarna såldes till slavägare, som tvingade dem att plocka bomull eller arbeta på sockerrörsplantagerna. Från Amerika seglade sedan slavskeppen vidare hem till Europa men nu lastade med bomull, elfenben, guld, socker, rom och andra konsumtionsvaror men framför allt råvaror till de spirande industrierna i Storbritannien. Antalet slavar som fördes från Afrika till Amerika mellan 1500- och 1800-talen, beräknas till 12–14 miljoner. I början av 1800-talet förbjöds slavhandeln i de flesta europeiska länder. Slavhandeln ledde till att 15 miljoner människor tvångsförflyttades mellan kontinenterna. Sannolikt dog lika många under överfarten till Amerika.

Stockholm den 3 oktober 2005

Joe Frans (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare