Skydda barn från grovt våld på internet

Motion 2021/22:2053 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring hur man ska kunna stoppa tillgången till material som innehåller grovt våld för personer under 18 år via olika VPN-tjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag flera olika filter som skydd för att barn inte ska komma åt olämpliga sidor på internet som innehåller material som kan vara skadligt exempelvis pornografi, grovt våld etc. Det är dock inte tillräckligt. Sverige borde ha en målsättning att vara den säkraste platsen för barn att surfa på. Pornografiskt och grovt våldsfyllt material på nätet är alldeles för enkelt för barn att komma åt idag.

Att bara kryssa i en ruta att användaren är minst 18 år ska inte vara tillräckligt. Möjligheten att stoppa tillgången till material som innehåller grovt våld för personer under 18 år via olika VPN-tjänster och icke kommersiella plattformar bör ses över.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)