Skottpengar på vildsvin

Motion 2021/22:2638 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om skottpengar liknade Norges modell skulle kunna hjälpa till att minska vildsvinsstammen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges vildsvinstam växer nästan helt okontrollerat i vissa delar av landet.

Att öka avskjutningen är helt nödvändigt för att minska vildsvinens skador och kostnader. Att underlätta försäljning och hanteringen av vildsvinskött är en lösning, att se över regelverket för fällor i syfte att underlätta det är ytterligare en lösning. Men det finns fortfarande ett stort problem kvar och det är att det är både arbetsamt och svårt och har litet ekonomiskt utbyte att skjuta mindre vildsvin och kultingar. Här borde man se över regelverket och studera vad man gjort i Norge där man infört skottpengar på vildsvin. Att införa skottpengar kan vara nödvändigt för att ytterligare öka motivationen att minska antalet vildsvin därför behöver även vi i Sverige se över om skottpengar skulle kunna hjälpa till att minska en för stor vildsvinstam.

Skottpengar skulle vara en liten kostnad för samhället men en väldigt liten kostnad i förhållande till de ekonomiska skadorna vildsvinen orsakar på vissa platser.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)