Skolmaten i centrum

Motion 2005/06:Ub413 av Lotta Hedström och Mona Jönsson (mp)

av Lotta Hedström och Mona Jönsson (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolmaten i centrum.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten till etiskt vald diet, t.ex. vegetarisk och vegansk skolmat.

Motivering

Skolmaten är mycket viktig. Dels innebär den att eleverna ges ett nödvändigt närings- och energitillskott och bra vanor för framtiden hos de unga, dels även en möjlighet till avbrott och rekreation från undervisningen. Slutligen kan den bidra till förbättrad lokal ekonomi genom rätt upphandling av kommunen.

Men skolmaten bör få en viktigare roll än så. Vad som serveras på tallriken kan lätt göras om till praktisk samhällskunskap, biologi, fysik, religionskunskap, geografi eller hälsa. Det handlar om att ta tillvara ett viktigt tillfälle för eleverna att skaffa sig ett globalt och ett helhetsinriktat perspektiv på mat och försörjning överhuvudtaget.

  • Vad innebär t ex köttet på tallriken för djuren, för den globala livsmedelsförsörjningen etcetera?

  • Hur långt har tomatsåsen fraktats och vilka konsekvenser får det för uppvärmningen av atmosfären?

  • Under vilka arbetsförhållanden är bananerna odlade?

  • Vilka fördelar finns det med att handla rättvisemärkt?

  • Är det bättre med vilt från hemmaskogarna, än med pannkakor stekta i Danmark?

  • Tjänar kommunen på EU:s upphandlingsregler och hur går betalningsströmmarna?

Frågeställningarna kan göras oändliga men genom att låta eleverna få vara med och påverka vad som ska serveras som sin skolmat så skulle de ges möjligheter att göra val, förstå sammanhang och inspireras att söka mer kunskap.

Vi skulle vilja se att staten stimulerade en utveckling i skolorna där skolmaten mera hamnar i centrum.

En annan brännande fråga som berör många av dagens elever är rätten till etiskt vald kost. Allt fler ungdomar väljer idag bort det som finns i köttgrytorna till fördel för den vegetariska livsstilen. Ungdomarnas val är oftast mycket medvetna, underbyggda av kunskap och inte sällan bygger de på djuretisk hänsyn; man anser helt enkelt att djur inte är mat, utan att djuren har rätt att leva för sin egen skull. Rätten att få serveras fullvärdig vegetarisk eller vegansk kost borde vara en självklarhet i dag, men är tyvärr fortfarande ett tvisteämne på skolor där ledningen inte känner till frågeställningen eller inte vill bejaka en medveten livsstil.

Det är viktigt att skolan möter dessa ungdomar med största möjliga respekt och att rätten till sådan skolmat slås fast i lagstiftningen. Det bör enligt vår mening betraktas som en diskriminering om de skolelever som valt bort animalierna inte garanteras samma kvalitativa skolmat som övriga elever.

Stockholm den 4 oktober 2005

Lotta Hedström (mp)

Mona Jönsson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)