Skarv

Motion 2020/21:3211 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)

av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta åtgärder för att minska förekomsten av skarv och uppdatera den nuvarande förvaltningsplanen för skarv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många håll runt om i Sverige har vi sett en stor ökning av skarv och sett vilka kon­sekvenser det fått för bland annat fisket men också för boende i områden med ett stort skarvbestånd. Länsstyrelsen i Uppsala län har bland annat uppskattat en större koloni med skarv på 2 000 par utanför Karlholm vid Upplandskusten. I medier har vi kunnat läsa om såväl yrkesfiskarnas som fritidsfiskarnas oro för fiskbeståndet. Skarven skadar fiskbeståndet och den biologiska mångfalden negativt i hav och sjöar och vi ser allt som oftast spökliknande holmar runt omkring i vårt län och i Sverige. Trots skyddsjakt ökar beståndet och det finns idag ingen möjlighet att bedriva skyddsjakt på enskilds initiativ.

En levande havsmiljö tillsammans med ett kustnära och levande fiske bör balanseras mellan fiskbeståndens återväxt, sälens och skarvens antal och yrkesfiskarnas fångst­möjligheter. Idag är skarven ett hot mot skärgårdsfisket och mot många fiskarter. Trots skyddsjakt kommer det upprepade rapporter om att skarven ökar och det stärks även av Länsstyrelsen i Uppsala läns rapport. Det är därför hög tid att pröva andra åtgärder. Bland annat att tillåta skyddsjakt på enskilds initiativ och införa en beståndsreglerande jakt, men det finns även andra åtgärder som behöver vidtas. Vidare behövs en uppdaterad förvaltningsplan för skarv.

 

 

Jessika Roswall (M)

Marta Obminska (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)