Skärpta krav och kontroll av yrkestrafiken

Motion 2020/21:1847 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att snarast återkomma med förslag på skärpta regler och sanktioner inom yrkestrafikområdet, för att skapa säkrare vägar och bättre villkor för chaufförer och åkerier i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi stora problem med olagliga yrkestransporter, illojal konkurrens och vill­korsdumpning inom transportsektorn, något som hotar att slå ut de företag som tecknat och följer kollektivavtal och på det stora hela försöker göra rätt för sig. I spåren av denna utveckling ser vi chaufförer som kör för många timmar till skamligt låga löner samtidigt som de tvingas sova i hytten och laga mat på spritkök. Det finns exempel på chaufförer som tvingas leva upp till 8 månader i hytten innan de får komma hem, för en lön på 400 euro/månad, något som inte bara är skadligt för individen och vår arbetsmarknad, utan det hotar även trafiksäkerheten. Detta har uppmärksammats under många år och ett fler­tal reformer har kommit på plats för att komma till rätta med problemen, som möjlighet till klampning av fordon, högre sanktionsavgifter och fler och bättre utbildade poliser och inspektörer. Men situationen på våra vägar talar sitt tydliga språk: fler åtgärder be­hövs!

Europaparlamentet har nyligen skärpt kraven genom det så kallade vägpaketet, vilket innebär

      att svenska löner och arbetsvillkor i enlighet med svenska kollektivavtal ska gälla vid alla inrikes transporter.

      att om man bedriver permanent trafik i Sverige ska man tvingas registrera bilen i Sverige och betala skatt i Sverige.

      bättre kontrollmöjligheter och sanktionsmöjligheter för att säkra att reglerna följs.

I Danmark genomfördes nyligen nya regler och sanktioner för att stoppa samma pro­blem som vi ser på svenska vägar. Lagstiftningen baserades på ett förslag från trans­portfacken och dessas motpart i Danmark. Paketet som har vunnit gehör i det danska parlamentet innehåller:

  1. Mer ekonomiska resurser till kontroller på vägarna. Danska väginspektioner har fått mer ekonomiskt stöd för kontroll av utländska lastbilar och bussar, för att stoppa olagliga cabotagetransporter och följa upp reglerna för körning och vilotid. 
  2. Nya utstationeringsregler tvingar utländska åkerier att betala löner i nivå med danska kollektivavtal och dryga böter om man betalar lägre löner än så.
  3. Utländska åkare har en skyldighet att registrera alla sina transporter i landet i en transportdatabas. Dessutom ska bland annat anställningskontrakt och dokumentation av den digitala anmälan finnas i fordonet för att kunna visas för kontrollmyndighet.
  4. Skärpta regler för busscabotage
  5. Kraftigt höjda bötesbelopp vid brott mot kör- och vilotider.

Med EU:s vägpaket som grund och med inspiration från Danmark skulle vi kunna skapa ett regelverk och upprätta kontroller som avsevärt försvårar verksamheten för de företag som utövar illojal konkurrens och dumpar löner och villkor i en hel bransch. Därför vill vi att regeringen snarast återkommer med förslag på skärpta regler och sanktioner inom yrkestrafikområdet, för att skapa säkrare vägar och bättre villkor för chaufförer och åke­rier i Sverige.

 

 

Johanna Haraldsson (S)

 

Carina Ödebrink (S)

Diana Laitinen Carlsson (S)

Heléne Björklund (S)

Monica Haider (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)